Search-form

Selamat Membaca ..... elhaniyya.blogspot.com

Nabi Yusuf Alaihissalam

Kamis, 03 Juni 2010

Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya'qub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Ya'qub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggalkan iaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia dua belas tahun.
Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri-hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahawa mereka dianak-tirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain.
Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri-hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka.Berikut Kisah-kisah Nabi Yusuf 'Alaihissalam : 
  1. Pertemuan Rahasia saudara-saudara Nabi Yusuf
  2. Nabi Yusuf dimasukkan dalam Perigi/Sumur
  3. Nabi Yusuf dijual sebagai Hamba Sahaya
  4. Nabi Yusuf dan Godaan Zulaikha
  5. Nabi Yusuf dimasukkan dalam Penjara
  6. Nabi Yusuf dibebaskan dari Penjara
  7. Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil Raja
  8. Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya
  9. Nabi Yusuf menjadikan Bunyamin sebagai Tahanan
  10. Pertemuan kembali dengan keluarga Ya'qub

0 komentar:

Posting Komentar